Ystävyysseurojen liitto ry:n kevätkokous pidetään torstaina 22.4.2021 klo 18 alkaen Rauhanasemalla, Osoite: Veturitori 3, 00520 Helsinki. Koronatilanteesta johtuen YSL:n  hallitus on päättänyt, että kokous pidetään etäkokouksena.  

Poikkeuksellisista järjestelyistä johtuen kaikkia edustajia pyydetään ilmoittautumaan  kokoukseen etukäteen. Ilmoittakaa osallistuminen viimeistään maanantaina 19.4.2021  sähköpostilla osoitteeseen ysl@saunalahti.fi Ilmoittakaa samalla virallisen edustajan nimi,  sähköpostiosoite, minne kokousaineisto lähetetään ja puhelinnumero, mistä tarpeen  vaatiessa osanottajan tavoittaa kokouksen aikana. Edustajan valtakirja tai ote pöytäkirjasta  tulee myös lähettää sähköpostilla. Lähetämme kaikille osallistujille kokousaineiston ja  osallistumislinkin sähköpostina ennen kokousta.  

Äänioikeutettuja ovat edellisen vuoden jäsenmaksun suorittaneet jäsenjärjestöt. Jokaisella  järjestöllä on yksi ääni ja henkilö voi vain edustaa yhtä järjestöä. Kokoukseen voi myös yhdistys  ilmoittaa kaksi muuta edustajaa puheoikeudella, mutta nyt poikkeustilanteessa pyydämme heidän  nimet etukäteen samalla, kun ilmoitatte virallisen edustajan.  

Tärkeää on, että äänioikeutetulla on valtakirja tai ote pöytäkirjasta. Sen voi siis lähettää jo  etukäteen samalla, kun ilmoitatte edustajan. 

Katso säännöistä tarkemmin, (www.ysl.fi) 

Esillä sääntöjen kevätkokouksen määrittämät pykälän 15 asiat:  

-hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminantarkastajien lausunto 

-tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille -lisäksi hallitus esittää seuraavia asioita: 

1. sääntöjen muuttamista siten, että etäkokousmahdollisuus otetaan sääntöihin ja  korjataan nyt säännöissä olevat tilintarkastaja -nimikkeet toiminnantarkastajan nimikkeiksi.  Muutetaan sääntöjä seuraavasti: 

lisätään sääntöjen 13 §:n uusi kappale ”Kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai  yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen  apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tässä tapauksessa sovelletaan näissä säännöissä  mainittuja puhe- ja äänioikeuksia.” 

muutetaan kaksi pykälää vastaamaan 16 §:ssä olevaa toiminnantarkastaja -muotoa: 12  §:ssä ja 15 §:ssä sanat ”tilintarkastajat” ja ”tilintarkastajien” muutetaan muotoon  ”toiminnantarkastajat” ja ”toiminnantarkastajien”. 

2. Hallitus esittää, että liiton entinen puheenjohtaja Seppo Kalliokoski kutsutaan  Ystävyysseurojen liiton kunniajäseneksi nimikkeellä kunniapuheenjohtaja. Hän on toiminut  liiton hallituksessa: jäsenä 1995-1999, toisena varapuheenjohtajana 1999-2000, 2019 ja  puheenjohtajana 2000-2018. Hänen toimintansa ystävyysseuratyössä on hyvin laajaa ja  pitkäaikaista. Suomi-Namibia-Seurassa hän on toiminut vuodesta 1990 lähtien ja  puheenjohtajana vuodesta 1996 alkaen.

Katso samalla, onko yhdistyksesi tiedot ajan tasalla www.ysl.fi. Klikkaa kartasta maanosa ja sitten  oman järjestösi nimi, niin tulee järjestösi tiedot esille. Siellä voit myös tehdä muutokset. 

Ystävyysseurojen liitto ry 

Hallitus 

ysl@saunalahti.fi 

0400 411 036