Ystävyysseurojen Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 10.4.2019 klo 18.00 Helsingin Pasilassa Veturitori 3 Helsinki 52 Rauhanaseman salissa. Ohessa otteita säännöistämme ja esityslista.

14 § Äänioikeus ja päätöksenteko Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenjärjestöllä yksi (1) ääni. – –. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kevätkokouksessa on edellisen vuoden jäsenmaksun maksaminen ja syyskokouksessa kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaminen. – – -. Kunkin jäsenjärjestön äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksen kokoukselle äänioikeuden käyttöön oikeuttava pöytäkirjanote tai valtakirja viimeistään kokouksessa ennen sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi toteamista. Sama henkilö saa edustaa samassa kokouksessa vain yhtä jäsenjärjestöä. Kukin jäsenjärjestö voi lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajansa lisäksi enintään kaksi muuta edustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

15 § Kevätkokous Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaaminen,

2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen,

3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,

4. esityslistan hyväksyminen,

5. ilmoitusasiat,

6. hallituksen toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus,

7. edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen,

8. päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta,

9. muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat: hallitus ei esitä muita asioita

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen Markku Lemmetty johdattelee Intiaan ja kertoo matkastaan, Ganges- joelle, missä kevään aikana järjestettiin maailman suurin tapahtuma - Kumbh Mela. Viimeisten tietojen mukaan noin 250 miljoonaa pyhiinvaeltajaa kävi puhdistautumassa tuossa pyhässä joessa. Intian klassisen tanssin asiantuntija Ann Ojala kertoo tanssimuodoista ja esittää klassista Etelä-Intialaista bharatanatyam- tanssia.

Syksyn tapahtumat: Perinteinen syysretki syyskuussa. Tarkemmat tiedot kesäkirjeessä. YSL:n syyskokous 21.11.2019 Rauhanasemalla Pasilassa. Merkatkaa kalentereihin

Oletko muistanut päivittää yhdistyksesi tiedot katso www.ysl.fi onko oikein?

Hallituksen puolesta 25.3.2019

Markku Lemmetty, puheenjohtaja mol.lemmetty@pp.inet.fi 0400-411 036