Hyvät Ystävyysseurojen liiton jäsenjärjestöt

YSL:n kevätkokous pidetään vihdoinkin! Kokous on maanantaina 28.9.2020 alkaen klo 18.00 ja tutussa paikassa Rauhanasemalla, Itä-Pasilassa. Tässä ohessa kokouskutsu ja esityslista.

Koronatilanteesta johtuen tulemme noudattamaan viranomaisten turvallisuusohjeita, jotta jokainen osallistuja voi olla paikalla turvallisin mielin. Kokous pidetään ”matalalla profiililla” ilman tarjoiluja ja ohjelmaa, mutta osallistujien määrää emme rajoita, koska Rauhanasemalle mahtuu varmasti kaikkien järjestöjen edustaja. Puhe- ja läsnäolo-oikeutettujen osalta toivomme harkintaa, vaikka sääntöjen mukaan näitä edustajia voi olla enintään kaksi.

Poikkeuksellisesti toivomme ilmoittautumisia kokoukseen viimeistään perjantaina 25.9.2020. Ilmoittautuneille ja jäsenmaksunsa maksaneille lähetämme kokousmateriaalin etukäteen sähköpostilla. Ilmoittautumiset perinteisesti YSL:n sähköpostiin ysl@saunalahti.fi

Lopuksi muistutamme,että äänioikeuden käyttäminen edellyttää, että viime vuoden jäsenmaksu on maksettu.

Tervetuloa kevätkokoukseen!

 

Hallitus

-- Ystävyysseurojen liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 28.9.2020 klo 18.00 Helsingin Pasilassa Veturitori 3 Helsinki 52, Rauhanaseman salissa. Ohessa otteita säännöistämme ja esityslista.

 

14 § Äänioikeus ja päätöksenteko
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenjärjestöllä yksi (1) ääni. – –. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kevätkokouksessa on edellisen vuoden jäsenmaksun maksaminen ja syyskokouksessa kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaminen. – – -. Kunkin jäsenjärjestön äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksen kokoukselle äänioikeuden käyttöön oikeuttava pöytäkirjanote tai valtakirja viimeistään kokouksessa ennen sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi toteamista. Sama henkilö saa edustaa samassa kokouksessa vain yhtä jäsenjärjestöä. Kukin jäsenjärjestö voi lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajansa lisäksi enintään kaksi muuta edustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

15 § Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaaminen,
  2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen,
  3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
  4. esityslistan hyväksyminen,
  5. ilmoitusasiat,
  6. hallituksen toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus,
  7. edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen,
  8. päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta,
  9. muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat: hallitus ei esitä muita asioita
  10. Kokouksen päättäminen

 

Oletko muistanut päivittää yhdistyksesi tiedot katso www.ysl.fi  onko oikein?

Hallituksen puolesta 10.9.2020

 

Markku Lemmetty, puheenjohtaja

mol.lemmetty@pp.inet.fi

0400-411 036