Kutsu Syyskokoukseen 9.11.2017 klo 18.00

Ystävyysseurojen Liitto ry:n Syyskokous on 9.11.2017 klo 18.00 Rauhanasemalla, Pasilan nyt käytössä olevan aseman itäpuolen raput tuovat suoraan Rauhanasemalle, joka muuten on entinen Pasilan asema, joka siirretty radan varresta nykyiselle paikalle kokonaisena. Osoite Veturitori 3 00520 Helsinki.

Esillä sääntöjen syyskokoukselle määrittämät pykälän 16 asiat. Kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018, jäsenmaksun suuruus, puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten vaali. (Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja puolet hallituksesta aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.) Äänioikeutettuja ovat kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittaneet jäsenjärjestöt. Jokaisella järjestöllä on yksi ääni ja henkilö voi vain edustaa yhtä järjestöä. Kokoukseen voi myös yhdistys lähettää kaksi muuta edustajaa puheoikeudella.

Tärkeää on, että äänioikeutetulla on valtakirja tai ote pöytäkirjasta mukana.

Katso säännöistä tarkemmin, (www.ysl.fi)

Katso samalla onko yhdistyksesi tiedot ajan tasalla  www.ysl.fi. Klikkaa kartasta maanosa ja sitten oman järjestösi nimi, niin tulee järjestäsi tiedot.

Hallitus

ysl@saunalahti.fi

0407743504