Ystävyysseurojen liitto ry:n kevätkokous pidetään tiistaina 16.4.2024 klo 18 alkaen Rauhanasemalla, Osoite: Veturitori 3, 00520 Helsinki. YSL:n hallitus on päättänyt, että kokous pidetään lähikokouksena, joten etäosallistumismahdollisuutta ei järjestetä.

Kaikkia edustajia ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen järjestelyjen ja tarjoilujen johdosta etukäteen. Ilmoittakaa osallistuminen viimeistään perjantaina 12.4.2024 sähköpostilla osoitteeseen ysl@saunalahti.fi  Ilmoittakaa samalla virallisen edustajan nimi, sähköpostiosoite, minne kokousaineisto lähetetään. Edustajan valtakirja tai ote pöytäkirjasta tulee myös lähettää sähköpostilla tai tuoda kokouspaikalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille osallistujille kokousaineiston sähköpostina ennen kokousta. Kokousaineisto on saatavilla myös kokouspaikalla. 

Äänioikeutettuja ovat edellisen vuoden jäsenmaksun suorittaneet jäsenjärjestöt. Jokaisella järjestöllä on yksi ääni ja henkilö voi edustaa vain yhtä järjestöä. Kokoukseen voi myös yhdistys ilmoittaa kaksi muuta edustajaa puheoikeudella. Ilmoittakaa heidän nimet etukäteen samalla, kun ilmoitatte virallisen edustajan. 

Tärkeää on, että äänioikeutetulla on valtakirja tai ote pöytäkirjasta. Sen voi siis lähettää jo etukäteen samalla, kun ilmoitatte edustajan. Valtakirjat tarkastetaan kokouspaikalla.

 

Katso säännöistä tarkemmin kotisivuiltamme: www.ysl.fi 

 

Esillä sääntöjen kevätkokouksen määrittämät pykälän 15 asiat: 

-hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminantarkastajien lausunto

-tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

 

Kokoukseen pyritään saamaan edustaja opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertomaan ystävyysseurojen toiminta-avustuksista, jakoperusteista ja tulevaisuudesta.

 

Katso vielä, onko yhdistyksesi tiedot ajan tasalla  www.ysl.fi. Klikkaa kartasta maanosa ja sitten oman järjestösi nimi, niin tulee järjestösi tiedot esille. Siellä voit myös tehdä muutokset, jotka päivitetään tarkastuksen jälkeen muutaman päivän kuluttua.

 

Ystävyysseurojen liitto ry

 

Hallitus

ysl@saunalahti.fi
0400 411 036