Kutsu kevätkokoukseen keskiviikkona 14.3.2012 klo 18.00

Ystävyysseurojen Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 14.3.2012 klo 18.00 Helsingin Pasilassa Veturitorilla Rauhanaseman salissa. Ennen virallista kokousta saamme nauttia "RUNOJA MURTEELLA” Skriinaako suulis aina stadilaisenkaan elämässä?

Stadista ja Lounais-Suomen murrealueista koostuvassa runokuvaelmassa arki ja rakkaus kuljettavat ihmiskohtaloita kaupungissa ja maaseudulla. Elämänmakuisia runoja esittää Elannon Näyttämön runoryhmä: Matti J. Laine, Liisa Kokko, Marina Mäkelä ja Eija Kankare. Kuvaelma koostuu mm. Arvo Turtiaisen, Ilpo Tiihosen, Heli Laaksosen ja Karoliina Koskisen runoista.

Esityksen kesto n.20 minuuttia.
 

Ohessa otteita säännöistämme ja esityslista.

14 § Äänioikeus ja päätöksenteko
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenjärjestöllä yksi (1) ääni.  Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kevätkokouksessa on edellisen vuoden jäsenmaksun maksaminen ja syyskokouksessa kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaminen. – – -. Kunkin jäsenjärjestön äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksen kokoukselle äänioikeuden käyttöön oikeuttava pöytäkirjanote tai valtakirja viimeistään kokouksessa ennen sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi toteamista. Sama henkilö saa edustaa samassa kokouksessa vain yhtä jäsenjärjestöä. Kukin jäsenjärjestö voi lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajansa lisäksi enintään kaksi muuta edustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

1.     kokouksen avaaminen,

2.     kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen,

3.     kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,

4.     esityslistan hyväksyminen,

5.     ilmoitusasiat,

6.     hallituksen toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus,

7.     edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen,

8.     päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta,

9.      Nykyinen Ystävyysseurojen asioista vastaava Opetus-ja Kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Anne Mattero esittäytyy ja tutustutaan puolin ja toisin. Keskustelua

10.  kokouksen päättäminen

 

Oletko muistanut päivittää yhdistyksesi tiedot katso www.ysl.fi onko oikein? Jos havaitset virheen, voit lähettää päivityspyynnön suoraan tietojen alla olevasta "Ilmoita yhteystietojen muutoksesta" -linkistä

Hallituksen puolesta

23.3.2012

Seppo  Kalliokoski puheenjohtaja

seppo.kalliokoski@icenet.fi  040-7743504