Kutsu kevätkokoukseen keskiviikkona 20.3.2013 klo 18.00

Ystävyysseurojen Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 20.3.2013 klo 18.00 Helsingin Pasilassa Veturitorilla Rauhanaseman salissa.

Ohessa otteita säännöistämme ja esityslista.14 § Äänioikeus ja päätöksenteko
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenjärjestöllä yksi (1) ääni.  Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kevätkokouksessa on edellisen vuoden jäsenmaksun maksaminen ja syyskokouksessa kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaminen. – – -. Kunkin jäsenjärjestön äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksen kokoukselle äänioikeuden käyttöön oikeuttava pöytäkirjanote tai valtakirja viimeistään kokouksessa ennen sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi toteamista. Sama henkilö saa edustaa samassa kokouksessa vain yhtä jäsenjärjestöä. Kukin jäsenjärjestö voi lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajansa lisäksi enintään kaksi muuta edustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

1.     kokouksen avaaminen,

2.     kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen,

3.     kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,

4.     esityslistan hyväksyminen,

5.     ilmoitusasiat,

6.     hallituksen toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus,

7.     edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen,

8.     päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta,

9.  kokouksen päättäminen

Oletko muistanut päivittää yhdistyksesi tiedot katso www.ysl.fi onko oikein? Jos havaitset virheen, voit lähettää päivityspyynnön suoraan tietojen alla olevasta "Ilmoita yhteystietojen muutoksesta" -linkistä

Hallituksen puolesta

4.3.2013

  Seppo  Kalliokoski puheenjohtaja

seppo.kalliokoski@icenet.fi  040-7743504