Ystävyysseurojen Liitto ry:n Syyskokous on 21.11.2019 klo 18.00 Rauhanasemalla, Osoite: Veturitori 3, 00520 Helsinki.

Esillä sääntöjen syyskokoukselle määrittämät pykälän 16 asiat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020, jäsenmaksun suuruus, puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten vaali, toiminnantarkastajien valinta. Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja puolet hallituksesta aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Äänioikeutettuja ovat kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittaneet jäsenjärjestöt. Jokaisella järjestöllä on yksi ääni ja henkilö voi vain edustaa yhtä järjestöä. Kokoukseen voi myös yhdistys lähettää kaksi muuta edustajaa puheoikeudella.

Tärkeää on, että äänioikeutetulla on valtakirja tai ote pöytäkirjasta mukana.

Katso säännöistä tarkemmin, (www.ysl.fi)

Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Seppo Haario (Sveitsin ystävät Suomessa ry), Pirkko Heiniö (Japanilaisen kulttuurin ystävät ry), Kaija Hyvönen-Rajecki (Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry), Juha Kuronen (Suomi-Afrikka-Seura ry) ja Seppo Kalliokoski (Suomi-Namibia Seura ry)

Hallituksessa jatkavat toisen kauden: Kirsi Bongwirnso (Suomen Viro Yhdistysten Liitto ry), Maija Boshkov (Suomi-Bulgaria-seura ry), Heikki Kirjanen (Suomi-Namibia Seura ry), Pekka Kotkasaari (Suomi Korea seura ry) ja Pirjo Luoto (Suomi-Saksa Yhdistysten liitto ry).

Katso samalla onko yhdistyksesi tiedot ajan tasalla  www.ysl.fi. Klikkaa kartasta maanosa ja sitten oman järjestösi nimi, niin tulee järjestösi tiedot esille.

Kokouksen jälkeen tanssiesityksiä tarjoaa hieno Frunze -ryhmä, joka esittelee myös romanialaisia kansallispukuja.

Ja liitto tarjoaa pientä purtavaa ja juotavaa.

 

Hallitus

ysl@saunalahti.fi

0400 411 036