Kutsut Syysseminaariin 19.10. klo 18.00 ja Syyskokoukseen 17.11. klo 18.00, muista lokakuun aikana anomukset!

Syysseminaari 19.lokakuuta klo 18.00 Saksalaisessa kirjastossa Deutsche Bibliothek
Pohjoinen Makasiinikatu 7 00130 Helsinki.

Aiheena: Kuinka piristää ystävyysseurojen toimintaa sosiaalisella medialla ja riittääkö se!? verkkosuunnittelija Merja Nevala alustaa kokemuksella.  Ilta on varattu yhteistä viisastumista ja innostumista varten. Tervetuloa.

YSL:n syyskokous 17.11.2011 klo 18.00
Rauhanasemalla Veturitori Itä-Pasila 00520 Helsinki. Pistä kalenteriin!

Esillä sääntöjen syyskokoukselle määrittämät pykälän 16 asiat. Kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012, jäsenmaksun suuruus, puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten vaali.( Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja puolet hallituksesta aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.)  Äänioikeutettuja ovat kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittaneet jäsenjärjestöt. Jokaisella järjestöllä on yksi ääni ja henkilö voi vain edustaa yhtä järjestöä. Kokoukseen voi myös yhdistys lähettää kaksi muuta edustajaa puheoikeudella.

Tärkeää on, että äänioikeutetulla on valtakirja tai ote pöytäkirjasta mukana.

Katso säännöistä tarkemmin, (http://www.ysl.fi/etusivu/saannot/) Netissä lähempänä tarkempi ohjelma jos muutoksia tai lisäyksiä tulee.

Muistutus:
Vaikka ministeriön sivuilla ei vielä tätä kirjoittaessa ollut ohjeistusta anomuksiin, niin perinteisesti lokakuun aikana on tullut jättää raha-anomukset Opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Ystävyysseurojen Liitto ry     hallituksen puolesta

 Seppo Kalliokoski  puheenjohtaja