Olisitteko te mahdollisesti meidän uusi hankeyhteistyökumppanimme? Kiinnostaisiko olla mukana hankkeessa tukemassa kahden kulttuurin perheiden alle kouluikäisten lasten kaksi/monikielisyyttä?

Familia ry on Suomen ainoa kahden kulttuurin perheiden asiantuntija ja vertaistoiminnan järjestäjä. Kahden kulttuurin perheet ovat kasvava kohderyhmä, ja kaksikielisyyden ja kahden kulttuurin identiteetin tukeminen ovat teemat, jotka perheitämme eniten kiinnostavat. 

Olemme parhaillaan kirjoittamassa uutta hankehakemusta STEA:lle, jonka keskeisenä ideana on kahden kulttuurin perheiden alle kouluikäisten lasten kaksikielisyyden tukeminen. Erityisesti heikompaan asemaan jäävät lapsen äidinkielet ja niiden tukeminen ovat tämän hankkeen fokuksena. Vähemmistökielen vahvistamiseksi on valittava perheissä aktiivinen strategia, jotta lapsesta kehittyisi mahdollisimman tasapainoisesti kaksikielinen ja jotta hän identifioituisi kumpaankin kieleen syntyperäisenä puhujana ja tuntisi molemman kielen kulttuurit omakseen. S uomessa asuvan perheen suomalainen vanhempi saa ympäristöltään automaattisesti tukea omille kasvatusnäkemyksilleen, mutta ulkomailla syntyneen vanhemman kulttuuriperinnön ja äidinkielen siirtäminen lapselle ei ole itsestäänselvyys. Perheen tekemillä valinnoilla on suuri merkitys alle kouluikäisen lapsen identiteetin ja minäkuvan kehityksessä.

Familia on aikaisemmin hakenut vastaavalle toiminnalle rahoitusta muutamia vuosia sitten, mutta olemme nyt jalostaneet ideaa eteenpäin.

Hankkeen toiminta tulee sisältämään

  • laajemmalle kohderyhmälle sovellettavissa oleva kielipainotteinen perhekerhotoimintamalli, joka pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja ulkomaalaisen vanhemman osallisuuteen
  • monikielinen perheverkosto  
  • pelisovellus, jonka kautta saa harjoitusta heikommalle äidinkielelle (tietyille valituille kielille)
  • ohjeet varhaiskasvatusalan ja äitiys- ja lastenneuvoloiden ammattilaisille alle kouluikäisten kahden kulttuurin lapsen tukemisessa (identiteetti ja kaksikielisyys)

Etsimme yhteistyökumppaneita osaksi hanketta ja sen ympärille rakentuvaa verkostoa. Yhteistyökumppanin roolin ja yhteistyön luonteen voimme määritellä molempien osaamisen, tarpeiden ja toiveiden mukaan.  

Yhteistyö voi käsittää:

  • ohjausryhmän jäsenyys
  • asiantuntijaosaamisen vaihtoa
  • asiakkaiden ohjausta
  • tapahtumien järjestämisyhteistyötä
  • viestinnällistä yhteistyötä
  • jokin muu, mitä?

Jos saimme herätettyä kiinnostuksenne uutta hanketta kohtaan ja haluaisitte mahdollisesti kuulla siitä lisää niin olethan pikaisesti yhteydessä allekirjoittaneeseen. Hankehakemuksen deadlinehan on jo 25.1.2021. Kuulemme mielellämme teidän ehdotuksenne yhteistyökumppanuudesta, sekä ajatuksianne hankeideastamme.

 

Yhteistyö terveisin,

Elina Helmanen

 

Elina Helmanen
Toiminnanjohtaja/Executive director 
Familia ry

Lintulahdenkatu 10 (7. kerros), 00500 Helsinki
+358 50 433 5411

www.familiary.fi en.familiary.fi