Vuoden 2022 ystävyysseurateoksi on valittu Suomi-Namibia-Seuran järjestämä NAM! Helsinki Namibian Film Festival. Festivaali pidettiin maaliskuussa 2022 Helsingissä ja Oulussa. Valinnan viiden finalistin joukosta suoritti Matkailutoimittajien Killan puheenjohtaja Heino Ylisipola.

Valintaansa vuoden 2022 ystävyysseurateoksi Heino Ylisipola perustelee Namibian ja Suomen pitkillä suhteilla ja niihin on liittynyt vapaaehtoisin voimin toteutettu filmifestivaali:

”Namibia on Afrikan nuorin valtio ja viimeinen siirtomaa, joka itsenäistyi 1990. Suomella on yli 150-vuotiset, edelleen hyvin toimivat yhteydet Namibiaan.

Namibialaisen elokuvan festivaali NAM keväällä 2022 Helsingissä ja osittain myös Oulussa oli hyvin merkittävä, pelkästään vapaaehtoisvoimin tehty kulttuuritapahtuma Suomessa. Alun perin tarkoituksena oli juhlistaa Suomen ja Namibian välisten suhteiden 150-vuotisjuhlaa ja Namibian 30. itsenäisyyspäivää, mutta korona siirsi kulttuuriviikkoa kahdella vuodella. Festivaali esitteli namibialaista elokuvaa ja myös useiden naisohjaajien elokuvia.

Namibialaisen elokuvan festivaali on upea ponnistus pieneltä, mutta aktiiviselta ystävyysseuralta ja pieneltä Afrikan maalta, siksi palkitsen sen Vuoden 2022 Ystävyysseurana.”

Ystävyysseurojen liitto ry (YSL) nimeää joka toinen vuosi ystävyysseurateon ystävyysseurojen tai niiden yksittäisten toimijoiden keskuudesta. Ystävyysseurateko on projekti, hanke tai toimintatapa, jolla on menestyksekkäästi luotu tai kehitetty seurojen toimintamalleja tai muulla tavalla ansiokkaasti edistetty eri maiden ja kansojen ystävyyttä.

Vuoden 2022 ystävyysseuratekofinalistit olivat Suomi-Namibia-Seuran ohella  Sveitsin Ystävät Suomessa ry (kirjoituskilpailu keväällä 2021 saksan- ja ranskankielen asemasta ja merkityksestä), Suomi-Intia-Seura ry (keskiyön joogatapahtuma 21.6.2022 Ounasvaaralla, Rovaniemellä), Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry (Liiton tuottama Miksi juuri Israel? -ohjelmasarja Alfa TV:llä), Vietnam Seura ry (50-vuotisjuhlamatkan järjestelyt Vietnamiin).

Ystävyysseurojen liittoon kuuluu 52 kansallista ystävyysseuraa, joka toimivat alayhdistyksineen koko maassa. Liiton tehtävänä on edistää jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksiä ja ylläpitää suhteita niihin yhteisöihin, jotka toimivat maailman eri kansojen välisen ymmärtämyksen ja yhteistyön hyväksi. Matkamessuille osallistui 29 ystävyysseuraa omilla osastoillaan.

 

Lisätietoja:

Ystävyysseurojen liitto ry

Markku Lemmetty

puheenjohtaja

0400 411 036

markkumattilemmetty@gmail.com