Monet Ystävyysseurojen liiton jäsenjärjestöt miettivät juuri nyt, miten viime vuoden avustusselvitykset tehdään ja miten toimitaan tämän vuoden avustusten osalta, jos koko avustusmäärää ei voida vuoden 2020 aikana käyttää. Olemme olleet yhteyksissä ministeriöön ja saaneet sieltä seuraavat ohjeet:

Vuoden 2019 avustuksen selvitys:

Yleisavustusten selvitys tulee jättää määräpäivään mennessä, mutta koronatilanteen johdosta esimerkiksi sääntömääräisiä kokouksia ei voida pitää ja tilinpäätöksen allekirjoituksia saada. Tilinpäätös voi olla yhdistyksen hallituksen allekirjoittama. Jos aikanaan pidettävässä vuosikokouksessa tilinpäätökseen tulee muutoksia, se tulee toimittaa OKM:öön.  Jos hallituksenkaan kokousta ei voida pitää, tulee selvityksen pidentämiseen pyytää lisäaikaa asiointiliittymässä (jos kyse sähköisestä päätöksestä).

Monilla yhdistyksillä asiakirjat valmistuvat kyllä huhtikuun aikana. Ne voidaan toimittaa ministeriölle, mutta samalla ilmoittaa, että viralliset asiakirjat toimitetaan myöhemmin. Ministeriö joustaa nyt aikarajoissa, mutta edellyttää ilmoitusta viimeistään 30.4.2020.

 

Vuoden 2020 avustusten käyttö:

Yleisavustus tulee käyttää siihen, mihin se on myönnetty (avustuspäätöksen mukainen käyttötarkoitus). Avustuksen käytölle on mahdollista hakea lisäaikaa, viimeistään 30 päivää ennen käyttöajan päättymistä. Myös tämä tulee tehdä asiointiliittymässä.

 

Lisätietoja löytyy OKM:n linkin kautta:

https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen


 

Terveisin

 

Markku Lemmetty

puheenjohtaja

Ystävyysseurojen liitto ry

0400 411 036

mol.lemmetty@pp.inet.fi

 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero:

anne.mattero@minedu.fi

029 533 0206