Ystävyysseurojen liitto ry (YSL) nimeää joka toinen vuosi ystävyysseurateon ystävyysseurojen tai
niiden yksittäisten toimijoiden keskuudesta. Ystävyysseurateko on projekti, hanke tai toimintatapa,
jolla on menestyksekkäästi luotu tai kehitetty seurojen toimintamalleja tai muulla tavalla
ansiokkaasti edistetty eri maiden ja kansojen ystävyyttä.

Ystävyysseuratekoa voivat ehdottaa ystävyysseurojen hallitukset ja myös seurojen yksittäiset
jäsenet. Ystävyysseurojen liiton hallitus valitsee ehdokkaiden joukosta 3-5 parhaaksi katsomaansa
ystävyysseuratekoa, joiden joukosta YSL:n hallituksen nimeämä tunnettu henkilö valitsee vuoden
ystävyysseurateon. Valitsijan nimi julkistetaan samalla, kun ehdokkaat esitellään.

Haku vuoden 2022 ystävyysseurateoksi on julistettu YSL:n hallituksen päätöksellä ja hakuaika
päättyy perjantaina 23.9.2022. Vuoden 2022 ystävyysseurateko julkistetaan Matka 2023
-messuilla tammikuussa 2023.

Nyt etsimme jo neljännen kerran ystävyysseuratekoa. Ehdotukset perusteluineen pyydetään
lähettämään YSL:n sähköpostiin: ysl@saunalahti.fi