Ystävyysseurojen liiton syyskokouksen kannanotto 15.11.2023 ystävyysseurojen toiminta-avustusten leikkauksiin

Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi. Siinä esitetään valitettavasti suuria leikkauksia ystävyysseurojen toiminta-avustuksiin. Avustukset ovat kuitenkin merkittäviä seuroillemme ja siksi käännymme puoleenne, että kiinnittäisitte huomiota avustusmäärään. Esitämme, että avustusten nykyinen taso säilytettäisiin. Toivoisimme, että liiton edustajat voisivat tulla esittelemään valiokuntiin ystävyysseuratoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut ensi vuoden avustusten haun sivuillaan. Hakuehtoja on aikaisemmasta muutettu. Ystävyysseurat edellyttävät, että avustusten myöntämisehtoja sovelletaan joustavasti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti, jotta mahdollisimman moni ystävyysseura voisi tehdä arvokasta työtään.

Maassamme toimii yli 100 ystävyysseuraa. Valtaosa näistä aktiivisista seuroista kuuluu Ystävyysseurojen liittoon. Ystävyysseuroilla on osastoja ympäri maata ja toiminta tavoittaa kymmeniä tuhansia kansalaisia. YSL:n ja jäsenyhdistysten toiminnan päämääränä on lisätä maailman eri kansojen välistä ymmärtämystä, yhteistyötä, tiedonkulkua, suvaitsevaisuutta ja kulttuurivaihtoa sekä edistää rauhaa yhteistyössä muiden näihin päämääriin pyrkivien tahojen kanssa.

 

Ystävyysseurojen liitto ry

Markku Lemmetty,puheenjohtaja                                         Kaija Hyvönen-Rajecki, sihteeri

0400 411 036

markkumattilemmetty@gmail.com

 

ysl@saunalahti.fi

www.ysl.fi

www.facebook.com/Ystävyysseurojenliitto

 

Jakelu:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat

Valtiovarainvaliokunta