29.10.2020

Ystävyysseurojen liitto ry:n syyskokous on tiistaina 17.11.2020 klo 18.00 Rauhanasemalla, Osoite: Veturitori 3, 00520 Helsinki. Koronatilanteesta johtuen YSL:n hallitus on päättänyt, että kokoukseen voi osallistua myös etänä. Kokouspaikalla noudatetaan viranomaisten terveys- ja turvallisuusmääräyksiä.

Poikkeuksellisista järjestelyistä johtuen kaikkia edustajia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen. Ilmoittakaa osallistuminen viimeistään perjantaina 13.11.2020 sähköpostilla osoitteeseen ysl@saunalahti.fi  Ilmoittakaa samalla se, tuleeko edustaja paikalle vai osallistuuko hän etänä. Lähetämme kaikille osallistujille kokousaineiston sähköpostina.

Kun edustaja tulee paikalle Rauhanasemalle, niin riittää, että saamme hänen nimensä etukäteen kokousjärjestelyjen vuoksi. Valtakirja tarkastetaan kokouspaikalla.

Jos edustaja osallistuu etänä, ilmoittakaa virallisen edustajan nimi ja myös hänen sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä lähettäkää hänen valtakirjansa. Etänä osallistujille lähetetään linkki, mitä kautta he pääsevät osallistumaan kokoukseen.

Esillä sääntöjen syyskokoukselle määrittämät pykälän 16 asiat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, jäsenmaksun suuruus, puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten vaali, toiminnantarkastajien valinta. Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja puolet hallituksesta aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Äänioikeutettuja ovat kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittaneet jäsenjärjestöt. Jokaisella järjestöllä on yksi ääni ja henkilö voi vain edustaa yhtä järjestöä. Kokoukseen voi myös yhdistys lähettää kaksi muuta edustajaa puheoikeudella, mutta nyt poikkeustilanteessa pyydämme heidän nimet etukäteen samalla, kun ilmoitatte virallisen edustajan. Jos he osallistuvat etänä niin myös heidän sähköposti tarvitaan, koska osallistumislinkki lähetetään siihen osoitteeseen.

Tärkeää on, että äänioikeutetulla on valtakirja tai ote pöytäkirjasta. Sen voi siis lähettää jo etukäteen samalla, kun ilmoitatte edustajan.

Katso säännöistä tarkemmin, (www.ysl.fi)

Hallituksessa ovat erovuorossa: Kirsi Bongwirnso (Suomen Viro-yhdistysten Liitto ry), Maija Boshkov (Suomi-Bulgaria-Seura ry), Heikki Kirjanen (Suomi-Namibia Seura ry), Pekka Kotkasaari (Suomi-Korea-seura ry) ja Pirjo Luoto (Suomi-Saksa yhdistysten liitto ry).

Hallituksessa jatkavat: Ulla Eirola (Suomi-Portugali yhdistys ry), Seppo Haario (Sveitsin Ystävät Suomessa ry), Pirkko Heiniö (Japanilaisen kulttuurin ystävät ry), Kaija Hyvönen-Rajecki (Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry) ja Eila Karhu (Suomi-Afrikka Seura ry).

Katso samalla onko yhdistyksesi tiedot ajan tasalla  www.ysl.fi. Klikkaa kartasta maanosa ja sitten oman järjestösi nimi, niin tulee järjestösi tiedot esille. Siellä voit myös tehdä muutokset.

 

Ystävyysseurojen liitto ry

Hallitus

ysl@saunalahti.fi
0400 411 036